Wat doet een zelfstandige verpleegkundige?

Sinds 1985 is de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) een pluralistisch, filosofisch en politiek ongebonden beroepsorganisatie.Samen met de Association des Infirmières Indépendantes de Belgique(AIIB) en de Wetenschappelijke Vereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen, vormt ze de Belgische Confederatie voor Zelfstandige Verpleegkundigen.De VBZV wil een platform zijn dat de individuele en collectieve professionele belangen van elke huidige en toekomstige zelfstandige thuisverpleegkundige behartigt op alle  niveau's.
 

Dit kan gebeuren op basis van individuele contacten, bijscholingen, informatieverstrekking en beroepsverdediging maar ook door o.m. actieve participatie en vertegenwoordiging binnen relevante werkgroepen en bestuursorganen van ministeries en andere(beleids)instanties, die betrokken zijn bij de reglementering, uitvoering en controle op de beroepsinhoud, beroepscategorie en praktijkvoering.

Tevens wil de beroepsvereniging stimuleren tot hoge kwaliteit van zorg door de leden te informeren m.b.t. navorming en hen te begeleiden tot goede praktijkvoering. De VBZV motiveert verder haar leden tot een correcte samenwerking en/of praktijkvoering tussen de verpleegkundigen onderling en met de andere zorgverleners:de behandelende arts, de kinesist, de bejaardenhulp...

 
Zelfstandige verpleegkundigen werken aan de officiële RIZIV-tarieven en blijven door permanente vorming op de hoogte van alles wat met gezondheidszorg te maken heeft.Door het geven talrijke bijscholingen streeft de VBZV ernaar om een constante kwaliteitstoetsing en een verbetering van de thuiszorg te realiseren.

De VBZV telt momenteel 2800 leden en overkoepelt  een 20–tal lokale kringen van zelfstandige verpleegkundigen in Vlaanderen. Deze kringen doen aan lokale representatie van het beroep, organiseren ook bijscholingen  en zorgen via wachtdiensten voor de continuïteit van de thuisverpleging.

Wij zijn telefonsch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 u tot 15.00 u en op vrijdag van 9.00 u tot 13.00 u. Woensdag werken wij met gesloten deuren.
Het huidige VBZV-team bestaat uit:

  • Bestuur:

Het huidige bestuur bestaat uit:

Lucien Speeckaert:voorzitter

Hugo Baert:ondervoorzitter

Leen de Rudder:bestuurslid

  • Consulenten:

Nico Lodewijks

Pierre Vossen

  • Werkgroepen:

Het bestuur wordt in zijn werking bijgestaan door een werkgroep van verpleegkundigen,bestaande uit:

Mike Celis

Marie-Josée Vanherck

Kurt Knops

Peter Feryn

Els Gielen

Stefan Decannière

Anissa Touzini

Dirk Troonbeeckx

  • Logistiek team:

Conny Dekens:Verpleegkundige medewerker

Ann Van den Broeck:Verpleegkundige medewerker

Nele Oelbrandt:Coördinator

 

Leden die op één of andere manier wensen mee te werken zijn uiteraard meer dan welkom ! Een telefoontje naar ons secretariaat volstaat.

 

Voor verdere informatie: 

VBZV, Archimedesstraat 61, 1000 Brussel.
Tel.: 02/734.59.49 
Fax.: 02/733.50.56 
Email: info@vbzv.be